OM Lydiagården

HISTORIA

Lydiagården hette tidigare Granbacka och ägdes under 30 års tid av Hörselfrämjandet i Malmö.

Under ledning av sjuksköterskan Birgit Jakobsson bedrevs rekreation och semesterhem för hörselskadade samt andra

personer med behov av rekreation i vacker miljö.

 

 

 

 

 

Lydiagården

 

Föreningen Lunds stifts prästers vård-och diakonicentrum (nuvarande Fogdaröd omsorg, vård och utbildning) köpte Granbacka och under ledning av onkolog

specialist och eldsjälen Ingrid Terje utvecklades Lydiagårdens rehabiliteringsmodell.

Verksamheten startade 1 september 1992.

Lydiagården uppmärksammades 1995, då dåvarande läkare Ingrid Terje tilldelades Malmöhusläns Landstings stora pris för ”insatser av särskild betydelse i landstingets tjänst”.

 

Under åren 1993-1997 fick patienter från Malmöhusläns Landsting (MLL) ekonomiskt bidrag till

rehabiliteringen via Dagmarmedel.

Vårdavtal skrevs med MLL år 1998 och därefter med Region Skåne.

Namnet Lydiagården kommer från Apostlagärningarna16:13-15 där det står om Paulus som kom till Filippi i Makedonien och mötte Lydia, en purpurkrämerska från Thyatira, som handlade med purpurtyger och

hörde till de gudfruktiga. Hon lyssnade till Paulus och lät döpa sig och sade:

”Kom och bo hos mig och hon gav sig icke.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus och Lydia

 

År 1997 mottog Lydiagården en större donation från Cancer och trafikskadades riksförbund (CTRF)

vilket ledde till att Lydiagården ombildades till stiftelsen CTRF-Lydiagården och fortsatte verksamheten i egen regi.

Verksamheten gick under namnet Stiftelsen Lydiagården 2005-2013

Lydiagården drivs sedan sommaren 2013 av Solklart Vård AB

F.rom. 1 Januari 2015 finns vårdavtal med:

Region Skåne, Region Halland, Blekinge,Kronoberg och Jönköpings-län.