STYRELSEN

STYRELSEN i LYDIAGÅRDENS VÄNNER

 

Ordförande Lisbet Lindell 0760 170 100 mail: lisbet@devonrex.one

Kassör /Medlemsansvarig Carin Lökken 0734 132 975 mail: carin@lydiavanner.se

Sekreterare Petra Hedberg 0735 409 836 mail: piddra@msn.com

Ledamot Eva Nilsby 0709 589 580 mail: es.nilsby@gmail.com

Ledamot Lotta Wallman 0704 041 714 mail: lotta_wallman@hotmail.com

 

 

Revisor Marie Nilsson

Revisorssuppleant Heidi Andersson