NÄRSTÅENDEBIDRAG

NÄRSTÅENDEBIDRAG

 

Du kan som närstående till tumörpatient ansöka om bidrag

till del av din vistelsen på Lydiagården under förutsättning att du/ni är medlemmar i Lydiagårdens Vänner.

Medlemsskapet är 200 kr /kalenderår och kan betalas in på BG eller Swishas över.

BG 221-3973

SWISH 12345 82 607

För mer information kontakta via mail Eva Nilsby

es.nilsby@gmail.com