NÄRSTÅENDEBIDRAG

JUST NU KAN VI INTE GE NÅGOT BIDRAG TILL NÄRSTÅENDE.

NÄRSTÅENDEBIDRAG

 

Du kan som närstående till tumörpatient ansöka om bidrag

till del av din vistelsen på Lydiagården under förutsättning att du/ni är medlemmar i Lydiagårdens Vänner.

Medlemsskapet är 200 kr /kalenderår och kan betalas in på BG eller Swishas över.

BG 221-3973

SWISH 12345 82 607

För mer information kontakta via mail Eva Nilsby

es.nilsby@gmail.com