AKTUELLT

AKTUELLT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen starten Maj 2013 har Lydiagårdens Vänner via olika insamlingar överlämnat

drygt 350 000kr till finansiering för cancerrehabilitering av tumörpatienter på Lydiagården.

 

OBS! För att kunna få närståendebidrag krävs medlemskap i Lydiagårdens Vänner

 

F.rom. 1 Januari 2015 finns vårdavtal med Region Skåne, Region Halland, Blekinge, Kronoberg

och Jönköpings-län.